- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


USLOVI KORIŠĆENJA SMS CHAT SERVISA

Servis je namenjen isključivo punoletnim korisnicima!

Korišćenjem servisa korisnik potvrđuje da ima najmanje 18 godina, da je pročitao i razumeo uslove korišćenja i da ih u potpunosti i neuslovljeno prihvata.

Ovaj servis je isključivo zabavnog karaktera i svi podaci objavljeni na sajtu:

 • fotografije na profilima,
 • opisi na profilima,
 • ostali lični podaci,

kao i podaci dobijeni prilikom dopisivanja sa animatorima ne moraju biti tačni, već se koriste isključivo u cilju animacije korisnika.

Sa korisnicima SMS chata se dopisuju operateri koji nisu obavezni da otkrivaju svoje lične podatke, ne smeju pristati na ostvarivanje ličnih kontakata i mogu da koriste više različitih nadimaka u okviru SMS chata.

Korisnici servisa se obavezuju da će poštovati pravila korišćenja servisa po kojima se zabranjuje:

 • Svako kršenje autorskih prava ili bilo kojih prava definisanih Zakonom,
 • Svako širenje informacija i poruka koji krše bilo koje zakonske odredbe,
 • Pokušaji uznemiravanja ili vređanja putem SMS chata,
 • Javno publikovanje pristiglih SMS poruka,
 • Svako pokušaj širenja rasne i verske netrpeljivosti.

Korisnici, kao i operateri, ni u kom slučaju nisu obavezni dati svoje lične podatke ili se tačno predstaviti.

Korisnici nisu obavezni odgovarati na SMS poruke pristigle tokom komunikacije, kao ni na poruke koje povremeno dobijaju od animatora.

Cena svake poruke koju korisnik pošalje na broj:
- 4405 je 72,00 din MTS, 72,00 din Yettel,72 din A1, 72din Globaltel (sa PDV-om i cenom osnovne poruke)
- 091510116 je 0.94KM sa PDV-om
- 14563 je 0.45 EUR + PDV
- 141290 je 41.3 den/sms so DDV
- 565 je 1.00 CHF
- 0900506506 je 1.1 EUR
(Korisnici moraju da potvrde svaku kupovinu. Dobiće poruku sa cenom servisa, na koju moraju odgovoriti sa JA, da bi dovršili kupovinu.)
- 89000 je 0.99EUR
- 886666 je 5 KN

Poruke koje korisnici primaju se ne naplaćuju. Ne postoje nikakvi dodatni troškovi, plaćaju se samo poslate poruke.

Pružalac usluge i njegovi partneri nisu odgovorni za moguće greške nastale u sistemu ili na strani mobilnih operatera, kao i za sve tehničke probleme nastale korišćenjem servisa. Zahtevi pružaocu usluga za naknadu materijalne ili nematerijalne štete nastale korišćenjem ili nekorišćenjem ponuđenih informacija odnosno korišćenjem pogrešnih i nepotpunih informacija u osnovi su isključeni, ukoliko autor nije učinio dokazivo namernu ili grubo nemarnu grešku.

U slučaju da korisnik želi da se odjavi sa SMS chat servisa, potrebno je da pošalje SMS poruku "STOP" na 5887!

Cene odjavnih poruka:

 • 63,60 din za MTS,
 • 3,60 din za Yettel,
 • 3,48 din za A1,
 • 3,48 din za Globaltel.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Back to top